Műfajok

 Gondoltam jó lenne, ha mindenki tisztában lenne a fogalmakkal és tudná mit is olvas... 

By:Wicca
......................................................................................................................................................

Műfajok:

Chicklit: A chicklit vagy chick lit egy modern irodalmi műfaj, a női lét kérdéseivel foglalkozik szórakoztató, gyakran humoros formában. 

Dark Fantasy: Fantasy horror elemekkel vegyítve, illetve lazább kategorizálás szerint a sötétebb, negatív hangvételű fantasy műfajok is ide tartoznak. A végkifejlet ritkán pozitív.

Disztópia: A disztópia egy társadalom víziója, mely ellentétes az utópiával. Gyakran negatív jövőképet mutat. A disztopikus társadalmakban gyakran az életkörülmények nyomorúságosak, a szenvedés, a szegénység, az elnyomás, az erőszak, járványok és szennyeződések jellemzik.

Filozófia: A filozófia a világegyetem, a természet, az élet okával és céljával, a történelemben érvényesülő rendezőelvvel, a tudás és megismerés lehetőségével, a szépség, művészet és nyelv mibenlétével, a jogi-politikai normák természetével, a cselekedetek helyes vagy helytelen mivoltával, Isten és a transzcendencia létével foglalkozó tudományág.

Fantasy: A Fantasy fő jellemzője, hogy a tartalma többnyire olyan elképzelt, mitikus jellegű, valamilyen tekintetben mindig irreális, az író által teremtett, csak annak fantáziájában létező alternatív világokba, mint keretbe van ágyazva, mely felépítésében, fizikai és etikai törvényeiben, értékeiben, élőlényeiben, rokonságot mutat a vallások és mítoszok által megteremtett képzeletbeli világokkal.

Horror: A horror olyan irodalmi műfaj, amelynek középpontjában a félelem áll. Habár alapvetően irodalmi művekről van szó, megjelenhet más ágazatokban is, melyek közül a legtipikusabb a film.

Ifjúsági (Young Adult): Az gyermek- és ifjúsági irodalom a gyermekek, a komolyabb művek befogadására még éretlen fiatalok számára írt, az ő igényeiket kielégítő szépirodalmi művek összessége. A gyermekirodalom alkalmazott irodalom is. Gyermek, ill. ifjú főhőse van a legtöbb gyermekirodalmi műveknek.

Krimi: A krimi vagy bűnügyi regény az epika (elbeszélő irodalom) egy népszerű tematikus műfaja, amely a bűntények felderítésével, elkövetésük bemutatásával, illetve lélektani indítóokaik vizsgálatával, valamint a bűnözők, nyomozók („detektívek”) és bűnügyi rendőrök világával foglalkozik.

Lányregény: Fiatal lányok olvasókörének szánt érzelmes, kedves, romantikus, ugyanakkor gyermeteg alkotások.

Napló: Napló – naponként (vagy meghatározatlan időközökben) készített magánjellegű feljegyzések sorozata.

New Adult: Az ifjúsági irodalom felső határa, amikor a főszereplő, már nem tinédzser, de még nem középkorú (19-25 éves), nagy változás zajlik le a életében, többször komoly tragédia áll a történet hátterében.

Novella: A novella a szépirodalomhoz tartozó kisepikai műfaj. Általában egy szálon fut, és egyetlen sorsfordulat köré épül. Legtöbbször kevés szereplő jelenik meg benne. Lezárására jellemző a csattanó.

Paródia: Mai értelmében egy többnyire közismert mű, műfaj, zenemű, előadó komikus hatású utánzása, ironizálása szórakoztató céllal. És lehet parodizálni jelenségeket, eseményeket is. Továbbá a szerző akár önmagát is parodizálhatja.

Poszt apokaliptikus: Egy látomásszerű világkép, melyben egy világméretű katasztrófa zajlott le és emiatt a világ megváltozott. Ez a katasztrófa utáni állapot legtöbbször negatív, baljós és sivár.

Pszichothriller: A thriller jegyeit hordozza magán, de a középpontban mindig egy olyan pszichopata áll, akitől a hideg futkos a hátunkon.

Romantikus: Olyan alkotások, amelyekben a felfokozott életérzés kifejezése, a reményvesztettség, a csalódás, a világfájdalom vagy éppen az ezzel ellentétes forradalmi hevület és lángoló életöröm van jelen.

Sci-fi: A sci-fi az angol science fiction kifejezés. Jelentése: tudományos-fantasztikus. A tudományos-fantasztikus mű olyan irodalmi alkotás, mely legtöbbször valódi vagy képzeletbeli tudományoknak a társadalomra, vagy egyes egyénekre gyakorolt hatását mutatja be. Ezeknek a műveknek a közös jellemzői, hogy zömében egy lehetséges jövőben játszódó képzeletbeli történetek.

Steampunk: Elem a steampunkban az elképzelt technológiai vívmányok és találmányok szerepeltetése

Szatíra: Jellemzője, hogy a valóság komikus-ironikus ábrázolására törekszik. Ábrázolási módszerei között szerepel az arányok megváltoztatása, a kicsinyítés, a nagyítás, a túlzás.

Szépirodalmi: Régebbi korban íródott, ma is hatalmas jelentőségű mű.

Thriller: A thriller az angol „thrill” szóból jön, ami borzongást jelent. Ennek megfelelően az ismeretlentől való félelmet idézi fel. Többnyire igaz a műfaj szereplőire, hogy megéreznek egy bizonyos bajt, mely fenyegeti őket, de sokáig nem szembesülnek azzal – ahogy a néző sem –, ezzel jön létre a kívánt feszültség, izgalom a nézőben.

Tragédia: A tragédia valami szomorú történetet dolgoz fel, ami többnyire rosszul végződik és tanulságot foglal magába.

Történelmi: Régi korokban játszódó történetek, amik nem feltétlenül a régi korokban íródtak.

Urban Fantasy: Hasonlít a történelmi fantasyhoz, de mai korban játszódik, ahol a mágia és/vagy a mitikus lények többé-kevésbé titokban jelen vannak.

(forrás: krv)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése